TỔNG QUAN

Witch Là Class thuần về Damage đa hệ (Lửa, Sét, Bằng) và đa dạng về chủng loại Minion (Necromancer | Zombies, Spectres,...) hay (Elementalist | Golem)

Necromancer là Siêu Class nâng cấp từ Witch, có thể nói Class này chuyên gia chơi Minion hoặc những skill liên quan đến xác.

Điểm sơ qua thì có vài ưu điểm:

 1. +2 lvl cho tất cả Gem skill có tag "Minion" ở trên Gem.
 2. Rẻ và khỏe
 3. Có thêm skill Giáp xương cho bản thân
 4. Chơi khá nhàn do Minion tự động tấn công quía
 5. Stats Minion công/thủ được tăng kha khá
 6. Một vài Minion khá khỏe như Raise Spectre với Redemption Sentry từ map của Redeemer. Để Spectres đạt số lượng tối đa là "5" thì cần có :
 • Áo + 1 Maximum Spectre hoặc Queen's Escape,v.v... (Xem thêm ở : Raise Spectre )
 • Gem Skill - Spectres phải đạt lvl tối thiểu 25 để được "3" Spectre
 • Một điểm Skill ở Tree (P) - Death Attunement

Nhược điểm thì:

 1. Dựa 100% vào Minion
 2. Phải có kiến thức sâu rộng để có thể min-max (Tối thiểu và tối đa cho Build, hiểu đơn giản thì ít tiền vẫn chơi ổn, nhiều tiền thì nâng cấp mạnh thêm)


Cách tìm build thì :

 1. https://poe.ninja Tìm Necromancer
 2. Google Necromancer + Phiên bản game + Skill muốn chơi