Trao đổi

Bạn có thể trao đổi đĩa game, máy game, vật phẩm trong game,... với người khác tại đây.

Khi không yên tâm khi trao đổi từ xa thì mình có thể đứng ra làm trung gian. Tuy nhiên nếu trao đổi bằng hoặc liên quan đến tiền thì mình sẽ thu 1 mức phí nhỏ cố định.
Đang cập nhật...